Gizlilik ve Tarafsızlık Beyanı

 

GDG Test Ölçüm tarafsızlığını koruyacak şekilde yapılandırılmış ve yönetilmektedir. GDG;
- Gerçekleştirdiği uygunluk değerlendirme ve muayene hizmetlerinde tarafsızlığa ve gizliliğe azami ölçüde önem verecektir,
- Muayene hizmetlerinin en iyi şekilde yürütülmesi, müşterilerimizin sürekli memnuniyetinin sağlanması ve şikâyetlerin minimumda tutulabilmesi için gerekli tüm kaynaklar temin edilecektir
- Muayene hizmetlerinin en iyi şekilde yürütülmesi, müşterilerimizin sürekli memnuniyetinin sağlanması ve şikâyetlerin minimumda tutulabilmesi için gerekli tüm kaynaklar temin edilecektir,
- Muayene hizmetleri için kendisine başvuruda bulunan müşteri kuruluşlara, hiçbir şekilde uygulamayı hızlandırarak veya yavaşlatarak gizli veya doğrudan ayrımcı uygulamalarda bulunmayacaktır,
- Hizmetlerinin, faaliyetleri kendi işletim kapsamı içerisinde yer alan tüm başvuru sahipleri için erişilebilir olmasını sağlayacaktır,
- Muayene hizmetlerine erişim; müşterinin ölçeğine veya herhangi bir birlik veya gruba üye olmasına ya da verilmiş hizmetlerinin sayısına bağlı olmayacaktır. Mali veya diğer açılardan aşırı durumlar olmayacaktır,
- Muayene müşterilerinin başvurularının alınması esnasında, çıkar çatışmasına neden olabilecek her hangi bir durum söz konusu ise bu müşteri kuruluşlara hizmet verilmeyecektir, 
- Faaliyetlerini yürütürken, yönetimden, çalışanlardan ve ilgili diğer taraflardan kaynaklanacak her tür siyasi, ticari, mali veya diğer baskılardan uzak olmasını garanti altına alacaktır.
- Muayene faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi boyunca elde edilen ve oluşturulan tüm bilgilerin yönetiminden sorumlu olacaktır. Muayene faaliyetlerine katılan bütün personel kararlarını, hiçbir şahıs veya kurumun etkisi altında kalmadan alacaktır. GDG, Muayene faaliyetlerinde, taraflara objektif olarak yaklaşım sergilemektedir ve çıkar çatışmasına sebebiyet verebilecek durumlar için gerekli tedbirleri, tehlikelerin ortadan kaldırılması veya azaltılması için yaklaşımları belirlemiştir. Bu amaçla GDG, faaliyetlerinden, ilişkilerinden veya personelinin ilişkilerinden kaynaklanacak tarafsızlığına yönelik riskleri belirlemiş devamlı surette takibini sağlamaktadır.
GDG, Muayene faaliyetleri kapsamında, üçüncü taraflara karşı oluşabilecek zarar veya risklere karşı mesleki sorumluluk sigortası yaptırmıştır.

GDG Test Ölçüm;
- Muayenesi yapılan ürünlerin; tasarım, uygulama, işletim veya sürdürme faaliyetlerini gerçekleştirmeyeceğini,
- Müşterilerine danışmanlık hizmeti teklif etmeyeceğini veya sağlamayacağını,
- Müşterilerine yönetim sistemi danışmanlığı veya iç denetim hizmeti teklif etmeyeceğini veya sağlamayacağını taahhüt eder.
01.08.2017