BİO-GÜVENLİK KABİNİ PERFORMANS KALİFİKASYONU

TS EN 12469 Standardına göre ürün,personel ve çevreyi koruma amaçlı olarak üretim,Ar-ge veya laboratuvarlar bünyesinde bulunan çeşitli sınıflardaki biogüvenlik kabinlerinin periyodik olarak performans testlerinin yaptırılması gerekmektedir. 
Bio-güvenlik kabinleri kullanım amaçlarına göre aşağıda tanımlandığı gibi farklı tiplerde üretilmektedir; 
BSC Sınıf I: (TSEN12469) İşçiyi koruyacak şekilde ve egzoz havasının filtrasyonu ile çalışılan, ön açıklıktan içeri doğru hava akışının yardımıyla kabin içinde oluşan, havadan gelen tanecik kontaminasyonunun çıkışının kontrol edileceği şekilde kurulan ve kullanıcının kabin iç tarafında elle işlemler yapabildiği bir ön açıklığa sahip güvenlik kabini. 
Class I: (NFS ANSI 49) Personel ve çevreyi koruyan, operatörü koruyacak şekilde içeri doğru ortamdan taze hava akışı sağlayan ve tüm egzos havasını HEPA filtreden geçirerek dış ortama atan kabinlerdir. Class I kabinler ürün korumasının önemli olmadığı durumlarda kullanılır. 
BSC Sınıf II: (TSEN12469) İşçiyi koruyacak şekilde ve egzoz havasının filtrasyonu ile çalışılan, ön açıklıktan içeri doğru hava akışının yardımıyla kabin içinde oluşan, havadan gelen tanecik kontaminasyonunun çıkışının kontrol edileceği şekilde kurulan, ürün ve çapraz kontaminasyon riskinin düşük olduğu ve kullanıcının kabin iç tarafında elle işlemler yapabildiği bir ön açıklığa sahip güvenlik kabini. 
Class II: (NSF ANSI 49) Ön açıklığından içeri doğru hava akışı ile personeli, kabin içerisinde downflow laminar hava akışı ile ürünü ve HEPA filtreden geçirilen kullanılmış havayı dış ortama atmak sureti ile çevreyi koruyan havalandırmalı kabinlerdir. 
Class II Type A2: (Dış ortama hava atan modelleri eskiden Type B3 olarak tanımlanmakta idi) Ön çalışma açıklığından minimum 0.51m/s hızda inflow hava akışı sağlar. Ortak bir plenumda toplanan HEPA filtreden geçmiş downflow ve inflow hava miktarının bir kısmı dışarı atılırken bu karışım havanın kalan kısmı HEPA filtreden geçirilerek tekrar çalışma kabinine verilir. Egzos HEPA filtresi kabinin bulunduğu alana ya da dış ortama verilebilinir. Kontamine olan tüm borular ve çalışma alanları negatif basınç altında veya negatif basınçlandırılmış alanlar içerisindedir. 
Class II Type B1: Ön çalışma açıklığından minimum 0.51m/s hızda inflow hava akışı sağlar. Inflow hava akışından farklı kontamine olmamış yüksek oranda hava miktarını HEPA filtreden geçirerek downflow hava akışı sağlar. Kontamine olmuş downflow akışın büyük kısmını HEPA filtreden geçirerek atmosfere atar. Kontamine olan tüm borular ve çalışma alanları negatif basınç altında veya negatif basınçlandırılmış alanlar içerisindedir. Class II Type B2: Ön çalışma açıklığından minimum 0.51m/s hızda inflow hava akışı sağlar. Dış ortam ya da bulunduğu ortamdan çalışma kabini içerisine HEPA filtreden geçen taze hava sağlar. (Downflow hava egzos havasından tamamen farklıdır) Downflow ve inflow havanın tümünü re-cycle etmeden HEPA filtreden geçirerek atmosfere atar. Kontamine olan tüm borular ve çalışma alanları negatif basınç altında veya negatif basınçlandırılmış alanlar içerisindedir. 
MGK Sınıf III: (TSEN12469) Çalışma alanının tamamıyla kapalı ve kullanıcının iş ortamından fizikî bir bariyerle (örneğin; mekanik olarakkabine bağlı eldivenler) ayrıldığı güvenlik kabini. Filtre edilen hava, sürekli olarak kabine verilir ve egzoz havası mikroorganizmaların açığa çıkmasını önlemek için işlemden geçirilir. 

Tüm kabin türleri için TS EN 12469 ve NSF ANSI 49 standartlarının gerektirdiği şartlar göz önüne alınarak uyguladığımız testler şunlardır;
· Alarm ve Operasyonel Faaliyetlerin Kontrolü
· HEPA/ULPA Filtre Kaçak Testi 
· INFLOW Hava Akış Hızı Testi 
· Downflow Hava Akış Hızı Testi
· Hava Akış Yönü Görüntüleme Testi ,
· Aydınlık ve Gürültü Seviyeleri Ölçümü
· Partikül Sayımı Testi

GDG TEST & ÖLCÜM

REFERANSLARIMIZ

deva.jpg
hektas.jpg
albafarma.jpg
abdi-ibrahim.jpg
Adsız3.jpg
validasyon.png
partikülölçümü.jpg
sıcaklıkharitalama.jpg
kalifikasyon.png
biyoteknik.jpg
logo.jpg
zadevital.jpg
acibadem-labcell.jpg
incekaralar.jpg
vilsan.png
farmatek.png
img-logo.png
atabay.jpg
f3481eb300b0e35e94bea26566c94e49.png
arion.jpg
exeltis.jpg
ibrahimethem (1).png